"MALIBU" KLUBO TAISYKLĖS

1. Įėjimas taikomas asmenims nuo 21-erių metų. (Kilus įtarimui, apsaugos darbuotojai turi teisę patikrinti asmens dokumentus). Asmenys, neturintys dokumentų, šiuo atveju į klubą neįleidžiami.

2. Klube taikoma ,,Face control“. Apsaugos darbuotojas turi teisę neįleisti į klubo patalpas asmens, jei jis neatitinka klubo keliamų reikalavimų;

3. Į klubą draudžiama įeiti:

      a) Su savais alkoholiniais gėrimais;

      b) Narkotinėmis medžiagomis;

      c) Su ginklais bei dujų balionėliais;

      d) Su daiktais, kurie gali sukelti pavojų kitiems klubo lankytojams bei personalui;

      e) Su sportine avalyne bei apranga;

      f) Esant neblaiviam stoviui;

      g) Tiems, kurie yra agresyvūs, pasipiktinę, trukdo apsaugos darbuotojų darbą bei kelia pavojų klubo lankytojams;

4. Išėję iš klubo patalpų ir norėdami vėl užeiti, reikia mokėti pakartotinai 3€ už įėjimą.

5. Už rūbinėje paliktuose viršutinių rūbų kišenėse esančius daiktus neatsakome.

6. Klubo lankytojai privalo:

      a) Palikti viršutinius rūbus (striukes, paltus, kailinius, šalikus ir kt.) rūbinėje;

      b) Už paliktus rankinukus ir kitus asmeninius daiktus naktinio klubo patalpose (šokių aikštelėje, bare, rūkykloje ir kt. ) neatsakome.

      c) Pametus rūbinės numeriuką, klientas turi pasilikti iki klubo uždarymo ir sumokėti už pamestą numeriuką 6 €. Tik tuo atveju pamestas daiktas yra gražinamas.

7. Klientai, esantys klubo viduje privalo laikytis bendrų klubo vidaus taisyklių

      a) Negadinti klubo inventoriaus. Kažką sugadinus ar sulaužius, sudaužius klientas privalo sumokėti žalą pagal klubo administracijos nustatytus įkainius.

     b) Rūkyti tam skirtose vietose (rūkykloje).

     c) Draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius, elgtis agresyviai, konfliktuoti, naudoti fizinę jėgą prieš klubo lankytojus ir klubo aptarnaujantį personalą;

      d) Draudžiama šokti ant scenos;

      e) Draudžiama filmuoti ir fotografuoti be klubo administracijos sutikimo. Kilus įtarimui apsaugos darbuotojas turi teisę pareikalauti peržiūrėti nufilmuotą ar nufotografuotą medžiagą, bei ją ištrinti.

      f) Draudžiama miegoti;

      g) Draudžiama naudoti intymius veiksmus ir manieras;

      h) Jei klubo lankytojas apsivemia, jis privalo sumokėti 6€ už valymo paslaugas.

      i) Neblaivius klientus, kurie jau nebekontroliuoja savo veiksmų, klubo apsaugos darbuotojai turi teisę palydėti iš klubo.

      j) Klientai susimušę klubo patalpose ar prie jų , visi asmenys dalyvaujantys muštynėse yra nebeįleidžiami į klubo patalpas, nes kelia pavojų kitiems klientams.

      k) Draudžiama trukdyti viso aptarnaujančio personalo darbą;

8. Draudžiama išsinešti klubui priklausančius daiktus (pelenines, įrankius, bokalus, stiklines, meniu bei kt. ).

9. Draudžiama platinti reklamą be administracijos sutikimo.

Nesilaikant šių taisyklių klubo administracija arba apsaugos darbuotojai turi teisę paprašyti kliento palikti klubą. Sumokėti pinigai už įėjimą negrąžinami.

Klubo taisykles patvirtino: Direktorė Alina Skardžiuvienė